Any Questions? Call Us: 1-223-355-2214

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskała na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zdrowie i sport od zawsze były jej pasją, fizjoterapia stanowi połączenie obu tych aspektów.

Doświadczenie zdobyła w czasie licznych praktyk w przychodniach, szpitalach i sanatoriach. Obecnie pracuje w prywatnej przychodni. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i konferencjach.

W obszarze jej zainteresowań są głównie rehabilitacja sportowa, ortopedyczna i neurologiczna.

Ukończone kursy:

– Funkcjonalna Terapia Manualna połączona z ruchem metoda Briana Mulligana (A, B i C).
– PNF- podstawowy.
– Kinesiotaping podstawowy z rozszerzonym.
– Taping sportowy – taping w urazach sportowych i ogólnych.
– Spastyczność – praktyczny schemat postępowania terapeutycznego u pacjenta neurologicznego.

Wolny czas wypełniają jej wycieczki rowerowe, bieganie i pływanie.

Od 2015 roku absolwentka studiów fizjoterapii I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk i staży w szpitalach i przychodniach.

Stara się wciąż poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i warsztatach. Interesuje się głównie fizjoterapią w ortopedii oraz różnymi technikami masażu.

Ukończone kursy:

– PNF (2016)

– Kinesiotaping (2015)

– Kurs masażu klasycznego i limfatycznego z elementami masażu sportowego i bańką chińską (2012)

Wolny czas spędza głównie wędrując po górach, a także próbując innych sportów, jak jazda konna, żeglarstwo, wspinaczka.

Magister fizjoterapii. Od 2012 roku absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Cały czas stara się poszerzać swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii uczestnicząc w kursach zawodowych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się między innymi medycyna sportowa, rehabilitacja w ortopedii i fizjologia sportu.

 

Ukończone Kursy:
-PNF Podstawowy (2013)
-Kinesiotaping (2013)

-Wybrane „miękkie” techniki manualne w terapii zaburzeń czynnościowych kręgosłupa, stawu barkowego i stawu biodrowego (III 2010- V 2010)

-Zawodowy kurs masażu II-go stopnia (XI 2010- V 2011)

W wolnym czasie zajmuje się m.in. sportem (wspinaczka, rower, turystyka górska), muzyką oraz podróżuje.

Godziny otwarcia Gabinetu:

Poniedziałek:  17:00 – 21:00
Wtorek:            17:00 – 21:00
Środa:                8:00 – 12:00
Czwartek:          8:00 – 12:00

cennik_reha

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI W GABINECIE MASAŻU I REHABILITACJI REHABSPORT:

  1. Anulacja rezerwacji wizyty jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem wizyty, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się tylko w trybie warunkowym w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
  2. W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest maksymalnie do 4 godzin przed zarezerwowanym terminem wizyty samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu. W terminie krótszym niż 4h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
  3. W przypadku rezerwacji wizyty w terminie krótszym niż 4 godziny przed rezerwowanym terminem bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa tylko w trybie warunkowym, w którym recepcja klubu będzie starała się sprzedać anulowany warunkowo termin.
  4. Nieterminowe odwołanie wizyty lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie zobowiązuje Klienta do uiszczenia pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku stałej rezerwacji lub posiadania karnetu opłata za nieterminowo odwołaną wizytę pobierana jest z karnetu lub z kaucji (klient w takim wypadku przy następnej wizycie zobowiązany jest do wpłaty kaucji w celu utrzymania stałej rezerwacji).
  5. W przypadku 3-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na wizycie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 3-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji wizyty przez Klienta (pod rząd) rezerwacja może zostać anulowana a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub sms-owo.
  6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klub z podanego w powyższym podpunkcie powodu Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za swoje nieodwołane lub nieterminowo odwołane rezerwacje według obowiązującego cennika.
  7. W przypadku regularnego (co najmniej 3 razy w miesiącu, od co najmniej 2 miesięcy) anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji stałej wizyty, rezerwacja może zostać usunięta, a Klient poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub w inny sposób. Odstępstwem od tej zasady jest choroba lub dłuższy wyjazd Klienta, zgłoszone w recepcji Klubu przed dokonaniem anulacji na dłuższy okres czasu.